Welkom

Belangrijke wijzigingen in september en oktober 2023:
Psychologenpraktijk Borrenbergs en Monique Huls Psychotherapie worden lid van De GGZ Coöperatie: https://www.deggzcooperatie.nl/.
De website van Psychotherapiepraktijk LEF zal daarom de komende tijd worden aangepast. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw behandelaar.

Psychotherapiepraktijk Lef is een samenwerkingsverband tussen 3 praktijken:

Psychologenpraktijk Borrenbergs
Monique Huls Psychotherapie
Janneke Kemperman Psychodiagnostisch Onderzoek

In dit samenwerkingsverband draagt iedere praktijk zijn eigen verantwoordelijkheid voor uw behandeling/traject of diagnostisch onderzoek.

De praktijk behandelt cliënten vanaf 18 jaar.

Waarvoor kunt u terecht?
Bij onze praktijk kunt u terecht voor:

 • Psychologische behandeling in de Basis GGZ en Specialistische GGZ
 • Diagnostisch onderzoek
 • Supervisie en leertherapie
 • Coaching

Klachten die we behandelen zijn:

 • Stemmingsstoornissen: depressieve klachten, zoals lusteloosheid, stemmingswisselingen, somberheid, slaapproblemen, schuldgevoelens, concentratieproblemen, vermoeidheid
 • Angst- en spanningsklachten, stress
 • Paniekklachten
 • Identiteits- en losmakingsproblemen
 • Obsessief compulsieve stoornissen, dwanghandelingen, dwanggedachten
 • Onzekerheid, subassertiviteit en negatief zelfbeeld
 • Agressieproblematiek en andere impulscontrolestoornissen
 • Problemen met justitie, politie, misdaad
 • Gespannenheid, stress
 • Vermoeidheid en onverklaarde lichamelijke klachten, burn-out symptomen
 • Persoonlijkheidsstoornissen, die binnen een ambulante setting behandelbaar zijn
 • Psychosomatische klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn, buikpijn, zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • Seksuele problemen
 • Onverwerkte traumatische gebeurtenissen of verlieservaringen
 • Piekeren en schuldgevoelens
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Ongewenste gewoonten, zoals eetproblemen (geen anorexia of boulimia)
 • Werk- en studieproblemen
 • Levensfaseproblematiek
 • ADHD
 • Autisme

We behandelen geen psychiatrische stoornissen in engere zin zoals psychotische stoornissen, schizofrenie, bipolaire stoornis of andere problemen waarbij psychotherapie ontoereikend is vanwege de aard van de stoornis. Ook dermate ernstige persoonlijkheidsstoornissen dat zij 24 uurs bereikbaarheid vereisen vanwege crisissen of suïcidaliteit kunnen we helaas niet behandelen (er is geen 24-uurs crisisopvang).

In geval van crisis geldt de gebruikelijke regeling dat u contact opneemt met uw huisarts, die zo nodig de crisisdienst van de GGZ inschakelt.