Afspraken en afzeggen

Afspraak maken
U kunt telefonisch of per email een afspraak maken.
Tijdens behandelingen kunnen we de telefoon niet opnemen en kunt u een voicemail inspreken. Wanneer u een bericht met uw naam en telefoonnummer achterlaat, wordt u teruggebeld. Wilt u zich aanmelden voor behandeling klik dan hier om het aanmeldformulier in te vullen.

Op werkdagen kunt u tijdens kantooruren maar ook ’s avonds teruggebeld worden. In het eerste telefonisch contact, worden uw persoonsgegevens, uw telefoonnummer, naam zorgverzekering en polisnummer, naam huisarts en een korte omschrijving van uw problemen genoteerd en wordt, voor zover mogelijk, bekeken of een aanmelding bij de praktijk zinvol is.

Na het eerste telefonische contact ontvangt u via zorgmail met een beveiligde verbinding een e-mail met meer informatie en een uitgebreide intake vragenlijst.

Afspraak afzeggen of verzetten
Wanneer u een afspraak wilt afzeggen of verzetten, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Het is altijd mogelijk een bericht in te spreken op de voicemail van uw eigen behandelaar of een mail te sturen aan uw behandelaar. Indien de afspraak te laat of niet geannuleerd is, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. De kosten à € 100,- worden niet vergoed door de zorgverzekering en komen daarmee voor uw eigen rekening.