Informatie voor verwijzers

U kunt een schriftelijke verwijsbrief meegeven aan uw cliënt of digitaal verwijzen.

Voor aanmelden bij Babette Borrenbergs
U kunt een schriftelijke verwijsbrief meegeven aan uw cliënt of digitaal verwijzen via Zorgmail naar psychologenpraktijkborrenbergs@zorgmail.nl.
Mocht er behoefte zijn aan overleg over een eventuele verwijzing of een behandeling, dan kunt u telefonisch contact opnemen op 06 19639780 of een bericht sturen via Zorgmail. Wanneer er sprake is van spoed (echter geen crisis), dan is het meestal mogelijk de wachttijd te verkorten.

Voor aanmelden bij Monique Huls
U kunt een schriftelijke verwijsbrief meegeven aan uw cliënt. Mocht er behoefte zijn aan overleg over een eventuele verwijzing of een behandeling, dan kunt u telefonisch contact opnemen op 06 44388982 of een bericht sturen via info@psychotherapiepraktijklef.nl. Wanneer er sprake is van spoed (echter geen crisis), dan is het meestal mogelijk de wachttijd te verkorten.

Algemeen
Uw cliënt dient zichzelf telefonisch of via het (beveiligde) contactformulier op de website aan te melden bij de praktijk.

Wellicht ten overvloede, maar de verwijsbrief dient volgens de regels van de NZa en de zorgverzekeraars de volgende gegevens te bevatten:

  • Datum verwijzing
  • Gegevens van de patiënt: naw-gegevens, geboortedatum, BSN-nummer
  • Dat er sprake is van een psychische stoornis op basis van de DSM5, dan wel een vermoeden daarvan
  • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of (digitale) handtekening

U wordt schriftelijk geïnformeerd, met toestemming van de cliënt, over het verloop:
u ontvangt een indicatiestelling met een behandelplan, eventueel een tussentijdse brief
met het behandelverloop en een eindbrief nadat de behandeling is afgerond. De cliënt is
op de hoogte van de inhoud van het schrijven en heeft deze informatie tot zijn/haar
beschikking. Indien nodig wordt een eventuele vervolgbehandeling of nazorg met u
afgestemd.

Voor verwijzers heeft de LVVP een informatiefolder opgesteld.