Kwaliteit

Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden. De betreffende informatie is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.
Hier vindt u alle belangrijke informatie die inzichtelijk maken hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben.

Babette Borrenbergs en Monique Huls beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en dit kunt u hieronder downloaden.

Kwaliteitsstatuut Babette

Kwaliteitsstatuut Monique