Privacy

Psychologen en psychotherapeuten zijn gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit betekent dat er niets over de cliënt of de inhoud van de gesprekken besproken mag worden met derden, tenzij de cliënt hiervoor expliciet en schriftelijk toestemming geeft.

De verwijzer, meestal de huisarts, wordt aan het begin en eind van de behandeling geïnformeerd, tenzij u daar bezwaar tegen maakt.

De praktijk heeft een wettelijke bewaarplicht van cliëntgegevens van 20 jaar. Uw gegevens blijven in die periode veilig bewaard en zullen na 20 jaar worden vernietigd. Uitgebreide informatie over hoe de praktijk met uw gegevens omgaat vindt u terug in ons privacystatement op deze website.

Uitgebreide informatie over hoe de praktijk met uw gegevens omgaat vindt u terug in ons privacystatement op deze website.