Vergoedingen en tarieven

Algemeen

Voor de vergoede zorg behandelen wij via De GGZ Coöperatie. U kunt de voorwaarden hier vinden: voorwaarden De GGZ Coöperatie
Houdt altijd goed de informatie van uw eigen zorgverzekeraar in de gaten voor de vergoedingen in 2024.

Algemene informatie 2023:

  • Psychologische hulp wordt onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Het wettelijk eigen risico bedraagt € 385,- tenzij u bij uw zorgverzekeraar een andere keuze heeft gemaakt.
  • Als uw huisarts vermoedt dat er sprake is van een DSM stoornis, verwijst hij u naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Specialistische GGZ. Het gaat hierbij om een vermoeden van een diagnose dat door uw psycholoog bevestigd moet worden.
  • U heeft een verwijzing nodig van de huisarts bij de start van een behandeling die (gedeeltelijk) vergoed wordt door de zorgverzekeraar.
  • Voor een behandeling die u volledig zelf wilt betalen is geen verwijzing nodig.
  • Een consult duurt in principe 45, 60 of 90 minuten.
  • Een behandeling wordt per contact gedeclareerd. Dit kan een persoonlijk gesprek, een telefoon- of videogesprek, contact via email of het cliëntenportaal, of bijvoorbeeld een eHealth-opdracht zijn.
  • Wanneer er sprake blijkt te zijn van onverzekerde zorg worden maximaal vier diagnostische consulten in rekening gebracht. Deze consulten worden afhankelijk van uw basisverzekering geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.

Tarieven 2024
Vergoeding zorgverzekeraar 2023
Zorgprestatiemodel