Vergoedingen en tarieven

Algemeen

  • Psychologische hulp wordt onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Het wettelijk eigen risico bedraagt € 385,- tenzij u bij uw zorgverzekeraar een andere keuze heeft gemaakt.
  • Als uw huisarts vermoedt dat er sprake is van een DSM stoornis, verwijst hij u naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Specialistische GGZ. Het gaat hierbij om een vermoeden van een diagnose dat door uw psycholoog bevestigd moet worden.
  • U heeft een verwijzing nodig van de huisarts bij de start van een behandeling die (gedeeltelijk) vergoed wordt door de zorgverzekeraar.
  • Voor een behandeling die u volledig zelf wilt betalen is geen verwijzing nodig.
  • Eerstelijnszorg wordt Generalistische Basis GGZ genoemd (GBGGZ). Een verwijsbrief met een vermoeden van een DSM stoornis is een noodzakelijke voorwaarde voor toegang tot de Basis GGZ. Wanneer hiervan sprake is, krijgt u 5 gesprekken vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Indien nodig, kan dit worden verhoogd naar maximaal 10 gesprekken.
  • Tweedelijnszorg, de Specialistische GGZ (SGGZ), is bedoeld voor langdurige en/of complexe klachten. Ook hier is een verwijsbrief een noodzakelijke voorwaarde.
  • Een gesprek in de GBGGZ of SGGZ duurt 45, 60 of 90 minuten.
  • Wanneer er geen sprake blijkt te zijn van een stoornis wordt een onvolledig behandeltraject in rekening worden gebracht.

Vergoeding zorgverzekeraar 2021
Tarieven