Rekening betalen

Monique Huls Psychotherapie
Monique Huls verstuurt zelf de factuur rechtstreeks naar de cliënt. De factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn betaald.


Psychologenpraktijk Borrenbergs

Babette Borrenbergs heeft het versturen en innen van haar rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics. U ontvangt de rekening van Infomedics per mail of per post.
Infomedics voldoet uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Status van uw betaling controleren
Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct op de startpagina aan. Vul het betalingskenmerk in dat linksboven op uw rekening staat.

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden voor de rekening die u ontvangt van Infomedics vindt u hier:
https://www.infomedics.nl/wat-zijn-de-betalingsvoorwaarden

Betalingsregeling treffen
Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Dit kunt u eenvoudig via de website van Infomedics regelen. Ga naar https://www.infomedics.nl/ik-wil-een-betalingsregeling-treffen