Visie

De inspanningen van Psychotherapiepraktijk Lef zijn er op gericht om jou een veilige en aangename plek te bieden waar je je zorgen en klachten kunt bespreken.

Samen kijken we niet alleen naar de oorsprong en aard van je problemen, maar kijken we vooral naar hoe jij kunt leren anders naar je problemen te kijken, anders met moeilijke situaties om te gaan of onderliggende patronen te ontdekken en te veranderen.  Aandacht voor (verwerking van) nare of traumatische ervaringen in het verleden kan een onderdeel zijn van de therapie.

Respectvolle aandacht en compassie voor jou, maar ook empathische confrontatie, ontdekken wat jij nodig hebt staan centraal in onze visie.

Psychotherapie is hard werken en vergt inzet en moed van jouw kant. De uitdaging is om samen op zoek te gaan naar wat jou helpt, wat jij nodig hebt om de juiste keuzes te maken, regie te houden over je leven en jouw mogelijkheden ten volle te benutten.

Wij werken graag samen met huisartsen, praktijkondersteuners, psychiaters, coaches en andere zorgverleners in de regio.

Psychotherapiepraktijk Lef biedt diagnostiek en behandeling die wetenschappelijk onderbouwd is.

Omdat ieder mens uniek is geven wij zorg op maat, uiteraard binnen de kaders van richtlijnen en zorgstandaarden.

Transparantie en openheid vinden wij erg belangrijk, daarom worden alle stappen in jouw diagnostiek en behandeling met jou besproken en alleen met jouw akkoord uitgevoerd. Het delen van informatie over jou met derden vindt uiteraard alleen plaats met jouw  toestemming.

Familie en naasten kunnen belangrijk zijn en een goede samenwerking heeft een positieve werking op  behandeling. We spreken samen af of dit past in jouw behandeling.