Werkwijze Babette

Mijn werkwijze is praktisch, gericht op het vergroten van uw kennis en gericht op inzicht in uw eigen patronen. Ik heb als overtuiging dat inzicht een belangrijk vertrekpunt is. U als cliënt leert zelf hoe u weer grip kunt krijgen op uw patronen/klachten.
Mijn stijl: actief, nuchter, directief, soms met een confronterend karakter.

Over het algemeen is de therapie te kenmerken als cognitieve gedragstherapie met een inzicht gevend karakter.
Ik werk volgens actuele richtlijnen en technieken. Ik stem mijn behandelmethode af op uw problematiek, hulpvraag en persoonlijke voorkeur. Ik maak voornamelijk gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, schematherapie en EMDR.

U kunt zich voor behandeling aanmelden via het aanmeldformulier op deze site.

Het eerste gesprek, indien nodig ook het tweede en derde gesprek, zal ik gebruiken om informatie te verzamelen voor beeldvorming van uw klachten, de ontstaansgeschiedenis en uw hulpvraag.
Aan de hand van de verzamelde informatie en eventueel aanvullende vragenlijsten zal ik een intakebrief en behandelplan opstellen. Dit zal ik vervolgens met u bespreken waarna na beider instemming een behandeltraject zal worden gestart.
De frequentie van de sessies is afhankelijk van de problematiek. Een sessie duurt 45, 60 of 90 minuten.

Wanneer blijkt dat ik u niet (meer) de juiste hulp kan bieden zal ik daar waar mogelijk een advies voor een meer passende behandeling geven.

Aan het eind van de behandeling zullen er één of twee gesprekken plaatsvinden om stil te staan bij de afronding en zal er aandacht zijn voor terugvalpreventie.

Babette behandelt haar cliënten binnen de verzekerde zorg via De GGZ Coöperatie https://www.deggzcooperatie.nl/