Werkwijze Monique

Mijn werkwijze is een combinatie van een clientgerichte basis en methoden en technieken uit de cognitieve gedragstherapie en schematherapie en EMDR.

De behandelmethode is afgestemd op u als persoon, uw problematiek en uw hulpvraag.  Psychotherapie heeft naast een oplossingsgericht ook een inzichtgevend en ontwikkelingsgericht karakter. Op deze manier werkt u niet alleen aan uw actuele problematiek, maar kunt u ook inzicht krijgen in uw persoonlijkheid en vaardigheden ontwikkelen om eventuele toekomstige problemen beter te kunnen hanteren.

U kunt zich voor behandeling aanmelden via het aanmeldformulier op deze site.

Het eerste gesprek, indien nodig ook het tweede en derde gesprek, zal ik gebruiken om informatie te verzamelen voor beeldvorming van uw klachten, de ontstaansgeschiedenis en uw hulpvraag.
Aan de hand van de verzamelde informatie en eventueel aanvullende vragenlijsten wordt een intakeverslag en behandelplan opgesteld. Deze zullen met worden besproken waarna met wederzijdse instemming een behandeltraject zal worden gestart.
De frequentie van de sessies is afhankelijk van de problematiek. Een sessie duurt 45-60 minuten.

Wanneer blijkt dat wij u niet (meer) de juiste hulp kunnen bieden zullen wij daar waar mogelijk een advies voor een meer passende behandeling geven. Aan het eind van de behandeling zullen er één of twee gesprekken plaatsvinden om stil te staan bij de afronding en zal er aandacht zijn voor terugvalpreventie.

Monique behandelt haar cliënten binnen de verzekerde zorg via De GGZ Coöperatie https://www.deggzcooperatie.nl/